1. Phạm vi xử lý tranh chấp, khiếu nại

Mạnh Hùng Auto giải quyết mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến:

–       Các giao dịch trên website https://manhhungauto.com/

–       Các giao dịch trên Fanpage Mạnh Hùng Auto

–       Các giao dịch trực tiếp tại hệ thống Showroom Mạnh Hùng Auto tại địa chỉ 51 Tam Bình, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức TP.HCM.

Nguyên tắc xử lý tranh chấp khiếu nại là THƯƠNG LƯỢNG trên tinh thần thiện chí, đôi bên cùng có lợi.

Mọi tranh chấp phát sinh giữa Khách hàng với Mạnh Hùng Auto, trong quá trình giao dịch trên Website, Fanpage hoặc trực tiếp tại Showroom sẽ được các bên thương lượng giải quyết trên tinh thần thiện chí và cùng có lợi.

Trong trường hợp không tự giải quyết được tranh chấp, một trong hai Bên có quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp như vậy, Mạnh Hùng Auto cam kết tuân thủ đầy đủ tất cả các yêu cầu/quyết định hợp pháp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Địa chỉ gửi và giải quyết tranh chấp khiếu nại

Quý khách hàng gửi các thông tin khiếu nại về địa chỉ:

Showroom Mạnh Hùng Auto tại địa chỉ 51 Tam Bình, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức TP.HCM.

Điện thoại: 0908 112 777 – 0915 383 567

3. Các bước giải quyết tranh chấp khiếu nại

Khi phát sinh tranh chấp, Mạnh Hùng Auto luôn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm đảm bảo tất cả các quyền lợi của Khách hàng và sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của Mạnh Hùng Auto. Thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Mạnh Hùng Auto sẽ tiếp nhận các khiếu nại/yêu cầu hỗ trợ của Khách hàng qua Số điện thoại 0908 112 777 – 0915 383 567, qua hòm thư trực tuyến tại Fanpage Mạnh Hùng Auto hoặc trực tiếp tại Showroom hoạt động của Mạnh Hùng Auto.

Trên cơ sở yêu cầu của Khách hàng, các Bộ phận có liên quan của Mạnh Hùng Auto sẽ chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại đến Khách hàng, trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố liên quan đến các tranh chấp và khiếu nại của Khách hàng.

Bước 2: Trong trường hợp phức tạp hoặc không được quy định tại các chính sách mà Công ty đã công bố thì Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng/Bộ phận Kinh doanh hoặc bộ phận có liên quan khác của Mạnh Hùng Auto sẽ cam kết thời hạn phản hồi Khách hàng không quá 7 ngày làm việc.

Bước 3: Chuyển kết quả giải quyết khiếu nại cho các bộ phận có liên quan để thực hiện và gọi điện xác nhận với Khách hàng về kết quả khiếu nại đã được giải quyết không quá 7 ngày làm việc tiếp theo.

4. Các quy định khác

Mạnh Hùng Auto tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng. Tuy nhiên, Khách hàng được yêu cầu phải cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, giao dịch. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong quá trình khiếu nại/yêu cầu hỗ trợ đều sẽ bị từ chối giải quyết và Mạnh Hùng Auto có quyền đưa các vụ việc gian lận, lừa đảo này ra các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bên Khách hàng và Mạnh Hùng Auto sẽ phải có vai trò, trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Khách hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản, giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang được khiếu nại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trong trường hợp Khách hàng cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng hoặc kết quả giải quyết khiếu nại, hỗ trợ của Mạnh Hùng Auto không hợp lý, không đáp ứng được yêu cầu của Khách hàng, thì Khách hàng có quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Mạnh Hùng Auto có trách nhiệm tiếp nhận thông tin từ Khách hàng và giải quyết theo các quy định, chính sách hiện hành của Công ty và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.